CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ pEsAnAn chEmOhd ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

Friday, 29 April 2011

pEngAlAmAN ....


hyEzz!
(bdK aRt atS cKp)
dH lmE xpOs pEpAw aRn ..
sEbEnAr yEr dH lmE xon9 ..
hah !
pEgAlAman dU2k sorg2 sEbEnAr yeR beS gAk 
bB akU xpnH dU2k sOrg2 aw ..
mKsUd yEr jAuh dry FAMILY lh aRn ...
huhu !
dpt kWn dlm satU bLk gilA2 cAm akU ..
sOnOk2 ! 
>.<
alHamdUlilAh lH aRn ..
oK lH 

sEkIAn ..........
BUBYE !!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...